Nagy örömmel tudatjuk minden kedves érdeklődővel, hogy szeptembertől üzletünk új részleggel bővül. Hangszerek egyre növekvő kínálatával várjuk azokat, akik már rájöttek, vagy csak meg akarják tapasztalni azt, hogy a zene milyen fontos szerepet tölt be az életünkben, mennyire nagy hatással van ránk!

A zeneterápiáról:

Napjainkban egyre többször találkozunk ezzel a kifejezéssel, nem véletlenül. Stresszes, rohanó világunkban fokozottan fontosabbá válik, hogy kellő mennyiségű, és megfelelő minőségű időt fordítsunk lelki jólétünkre. Ehhez azonban nem muszáj folyamatos mozgásban lennünk, ide-oda csapódnunk és állandó keresésben léteznünk. Elég, ha hagyjuk, hogy megszólítson bennünket egy hangszer, hiszen annak áldásos hatását akár minden nap, saját igényeinkhez igazítva élvezhetjük. Elmehetünk terapeutához, vagy akár hozzájuthatunk a vágyott hangszerhez!

A zeneterápia lényege a zenével történő tudatállapot-változás előidézése, mely hatással van a kedélyállapotra, a szociális aktivitásra, saját érzelmeinek jobb megértéséhez segít, vagy egyáltalán: a nem tudatosult lelki tartalmak megélését és feldolgozási folyamatát szolgálja, az érzelmi intelligenciát fejleszti.

Jelentősek a zenei szimbólumaink, pl. trombita = dicsőség, D-dúr, és dúr harmóniák: fény, erő, hatalom, tisztaság, hangnemek és hangszerek szimbolikája (hegedű - világias, furulya - pásztor, orgona - szakrális, c-moll d-moll gyász, elmélyedés, stb. Dallamok beszédszerűsége, az ún. elvont zenei jelentés, dallamvonal, pl. félhangok (kromatika) lefelé = sírás, kis szext felfelé: hála, szerelem, stb. 

A művészetterápiák hozzásegítik a klienset egyfajta kreatív öngyógyításhoz, a kreativitásához mint saját erőforrásához. A lelki munka során a néma jobb agyi féltekéből a tudatosabb, beszélő és a motoros aktivitást szervező bal agyféltekébe kerülnek érzelmek, nonverbális tudati motívumok (a corpus callosum a zene segítségével jobban összeköti és nagyobb fokban a két agyi féltekét. (Dunkel, Montréal 2004)

Beszélünk a zenéről, avagy a zene ürügyén a saját érzelmekről, sőt: közösen zenélünk, táncolunk, vagy énekelünk. Ennek kapcsán kedély- és tudatállapot-változás érhető el. Megváltozik a pulzus, a légzés, de még a bőr elektromos vezetőképessége is. Az agyi aktivitás mintázata is, a zene képes dinamizálni depresszióst, időset, magába zárkózott állapotú embert, fogyatékkal élőt egyaránt. De a koncentráció és tanulási készség is növelhető, vagy akár a fájdalom és szorongás is kedvezően befolyásolható, hiszen a zene hatására csökken a fájdalomérzésért felelős idegrostok aktivitása.

"…az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre-fegyelemre szoktat. Hogy egész embert mozgat, nemcsak egy-egy részét… Fejleszti a közösségi érzést. Kifejleszti, csírájában minden emberben meglevő zeneérzéket, ezzel megadja a műveltség alapját, amivel eztán szebbé, gazdagabbá teszi egész életét… " (Kodály Zoltán)

(Forrás: Wikipedia)

A zene rendkívül jó hatással van mindenkire. Mivel üzletünk profilja kifejezetten a lelki, szellemi, és fizikai jólét elősegítését szolgálja, fontosnak tartottuk, hogy a zene is megjelenjen és elérhetővé váljon általunk. Üzletünkben számos hangszer, vagy hangkeltő eszköz megtalálható, és készletünket folyamatosan bővíteni igyekszünk a felmerülő igények alapján. Mivel minden ember más, minden hangszer eltérő hatásokat fog kiváltani, ezért azt javasoljuk a téma iránt érdeklődőknek, hogy látogassanak el üzletünkbe személyesen, hiszen a legjobb tapasztalást az élmény adja. Persze, webáruházunk is működik!

Célunk, hogy minél többet érezzük és élvezzük a zene és a hangszerek pozitív hatásait! Ennek elősegítése érdekében 2019. szeptemberétől zenés órákat, illetve délutánokat tartunk, különböző szakirányú tudással rendelkező zenész bevonásával. 

Jelenleg elérhető hangszerek az Elixírben: hangtálak, keretes dobok, sámándob, óceándob, vihardobok, szertartáscsengő, tingsha, kalimba, sansula, maracas, koshi, chimes, szélharangok, gong, nyelves dobok, darbuca, cajon, MAG handpan, csettegő kanál, kisebb zajkeltő eszközök pl. diózúgattú, hangfáklya, békadob, bagolysíp, stb.

Várunk szeretettel minden érdeklődőt!

 

 

 

Mindenki vágyakozik rá. De mi is a szerencse valójában?

A legáltalánosabb nézet szerint olyan váratlan, előre nem látható körülmények, események, lehetőségek kibontakozása, amelyek az egyén életét kiemelkedően kedvező helyzetbe hozzák az élet valamilyen területén.

Az emelkedettebb nézőpont szerint a szerencse valójában a lehetőségek és a képességek találkozása. Ha kellően felkészültek, tapasztaltak vagyunk, akkor a legeredményesebben tudjuk felhasználni a kínálkozó lehetőséget.  Ha ez hiányzik, elúszhat a szerencse….

A Jupitert nevezzük a Nagy Szerencse bolygójának, de mint minden más, ez is megnyilvánulhat akár pozitív, akár negatív formában is. A kiterjeszkedés bolygója: amivel kapcsolatba kerül, azt megsokszorozza. Jelenleg a Nyilas jegyében, uralmi pozícióban tartózkodik 2019. december 2.-ig. Ebben az időszakban fejti ki a legnagyobb hatást, jóval nagyobb esélyt adva a szerencsés fordulatoknak. Mivel ez a helyzet csak 12 évente ismétlődik, érdemes kihasználni.  Jelképe a magasabb szellemi értékeknek, és az ezirányba való törekvéseknek. Folytonos tanulásra, ismeretbővítésre,- mélyítésre és ennek mások számára is elérhető hasznosítására sarkall.  A bölcsesség hordozójának is nevezik, fejlettségi szintünknek megfelelően mutatja, hogy az egyetemes törvények hogyan vonatkoztathatók a földi életre. Kapcsolatban áll a világnézettel, filozófiával, hittel, vallással, politikával, a társadalmat is érintő tevékenységekkel. Ezen keresztül az erkölccsel, joggal, törvényekkel, az igazság kérdésével. Idealista, optimista, emberbaráti jelleget képvisel.  

Pozitív helyzetben anyagi bőséget, sikereket, elismertséget, boldogulást, jövőbevetett hitet, lelkesedést, (nem csak önös érdekű) jobbítási szándékot hozhat.. Jóindulatú, kedélyes, becsületes, nagylelkű, emberszerető vonásokat ad.                                    

Negatív hatásokra pazarlást, mohóságot, mértéktelenséget, képmutatást, nagyzási mániát, jogtalanságot, törvénytelenséget, csalást, vallási fanatizmust okozhat.                

 A Jupiterhez tartoznak még a nagyobb utazások, úgy fizikális, mint szellemi szinten egyaránt. Egészségügyi szempontból a test növekedése, zsírháztartás, cukorháztartás tartozik hozzá, valamint a test méregtelenítési funkciói a máj, epe, vér, fehérvérsejtek vonatkozásában. Ide sorolhatók még a csípővel kapcsolatos problémák, de daganatos (jóindulatú) betegségek jelölője is lehet.

A vonzás törvénye szerint a körülöttünk lévő energiákat egy bizonyos fokig képesek lehetünk befolyásolni. Ennek egyik lényeges eleme a hit (szintén Jupiter analógia), amely megerősíthet bennünket abban, hogy mi is lehetünk szerencsések. Ez a pozitív gondolkodás alapja. Bizonyított tény, hogy a bizakodó, jókedvű, optimista emberek magasabb frekvenciája kedvezőbb körülmények bevonzását teszik lehetővé.                 

Az elmúlt   évszázadok, évezredek alatt számtalan jelkép, szimbólum, különböző tárgyak, színek sokaságát kapcsolták a szerencséhez, amelyek ezáltal sajátos rezgésmintát kaptak. A környezetünkben való jelenlétük a saját energetikai hatásuk mellett folyamatosan erősíti a tudatalattinkat is a szerencse bevonzása, felismerése és a jó döntések meghozatala irányába.

Használjuk ki a kedvező időszakot, támogassuk a szerencse megnyilvánulásának a lehetőségét, válogassunk a hozzá kapcsolódó eszköztárból.

 

Iványi Gyöngyi, asztrológus

www.elixirkonyvesbolt.hu

 

     10 fontos dolog, amit érdemes lenne legalább megpróbálni

  1. Csak ma boldog leszek. Hiszem, hogy Lincolnnak igaza volt: “A legtöbb ember olyan boldog, amennyire elhatározza magát, hogy az legyen”. A boldogság belülről jön, nem külsőségektől függ.
  2. Csak ma megpróbálok alkalmazkodni az adott helyzethez, és nem vágyaimhoz igazítani mindent. Úgy veszem családomat, üzleti ügyeimet és szerencsémet, ahogy jön, és én alkalmazkodok hozzájuk.
  3. Csak ma törődni fogok testemmel. Megdolgoztatom, vigyázok rá, táplálom, nem élek vele vissza, és nem hanyagolom el, hogy tökéletesen engedelmeskedjen parancsaimnak.
  4. Csak ma megpróbálom csiszolni az elmémet. Tanulok valami hasznosat. Nem leszek szellemileg tunya. Olvasok valamit, ami erőfeszítést, gondolkodást és figyelmet kíván.
  5. Csak ma edzeni fogom a lelkemet háromféle módon; jót teszek valakivel és titokban tartom. Megcsinálok két dolgot, amihez nincs igazán kedvem, ahogy William James mondja, csak az edzés kedvéért.
  6. Csak ma kedves leszek. Olyan jól fogok kinézni, ahogyan csak tudok, csinosan öltözködöm, halkan szólok, udvariasan viselkedem, bőkezű leszek a dicséretekkel, senkit sem bírálok, nem találok hibát semmiben, és nem próbálok meg senkit sem megrendszabályozni vagy megjavítani.
  7. Csak ma megpróbálok csak a mai napnak élni, nem akarom életem minden gondját egyszerre megoldani. Tizenkét órán keresztül képes vagyok megtenni olyan dolgokat, amelyeken egy életen át képtelen lennék.
  8. Csak ma programot készítek. Leírom, mit akarok csinálni minden egyes órában. Lehet, hogy nem tartom be, de meglesz. Ez megszabadít két nyűgtől. A sietségtől és a bizonytalanságtól.
  9. Csak ma szakítok magamnak egy fél órát, és pihenni fogok. Ebben a fél órában néha Istenre fogok gondolni, hogy egy kicsit távlatokban is gondolkodjak.
  10. Csak ma nem fogok félni, főleg attól nem, hogy boldog legyek, hogy élvezni tudjam a szépet, hogy szeressek és higgyem, hogy akiket szeretek viszontszeretnek.

        Dale Carnegie – részlet a Sikerkalauz 2. című könyvből

Úton Önmagunkhoz

 

„Minden cselekedetet vagy a szeretet, vagy a félelem vezérel.
Rajtad áll, hogy melyiket választod!”
- Theodor

 

„Amikor elengeded a múltat, hálával gondolsz vissza a cselekedeteidre.
Amikor hála önti el a szívedet, nem tudsz többé haragudni másokra.
Amikor mindenkit testvérednek érzel, leomlanak az elszigetelődés falai
és ismét a szeretet közegében találod magad.
A szeretetből indultál el, bejárt útjaid után tudatos döntéseddel hagyod majd,
hogy ismét a szeretet öleljen át.
Ekkor beköltözik hozzád a megelégedés: békességet, harmóniát, nyugalmat hozva.”

„Amikor felcsillan benned a remény, hogy sorsodat jobbá formálhatod, akkor a
tudatosság küszöbén állsz és már nem tudsz egy lépést sem hátrafelé menni.
Ahogy a küszöböt átléped, életed más szakaszba ér.
Tudatosan nem lehet félni.
A tudatosság fény, mely eloszlatja a sötétséget.
Amikor tudod mit teszel, vállalod az életet”

Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és
tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságot
közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!

 

 

 

Életünk alakulása csak rajtunk múlik. Itt az idő, hogy tegyünk érte!

 

 

Felkeltettük érdeklődését?

 

 

 

Lap tetejére