Asztrológiai előrejelzés 2022. őszi időszakra
 
Az asztrológiai szemléletmód az analóg megközelítéseken nyugszik, tehát bármennyire kényelmes is lenne, nem tud olyan konkrét előrejelzést adni, hogy "ez és ez fog történni".  
Azt mutatja meg, hogy egy bizonyos időszakban az adott energiák milyen körülmények, helyzetek  létrejöttét teszik lehetővé. 
Ezek egyik ember számára kedvezőbb, míg másik számára megterhelőbb szituációkat teremt, amelyekben a saját szabad akaratunkkal, tudásunkkal, beidegződéseinkkel hozhatunk  akár jó, akár kevésbé jó döntéseket is. 
Fontos tudni, hogy bármilyen helyzet is alakul, annak oka van, még akkor is, ha nem látjuk tisztán az összefüggéseket és tőlünk független, kívülről érkező tényezőként éljük meg.
 
A jelenlegi helyzet egy hosszabb ideje érlelődő szakasz csúcspontja felé tart, amelynek a legintenzívebb időszaka október - november hónapban várható. 
A Szaturnusz és az Urárnusz között ekkor ismétlődik meg utoljára (tehát egy régebb óta érlelődő kölcsönhatás végkifejlete) az úgynevezett kvadrát fényszög, amely a két bolygó analógiáinak "ütközéséről" szól.
Nézzük először az alaptulajdonságaikat.  
A Szaturnusz a rendező elvet képviseli, úgy, mint a felelősségvállalás, érett  gondolkodás, értékteremtés, szívósság, kitartás, határok meghúzása, hosszútávra szóló biztonságra törekvés,  az ennek érdekében hozott szabályok, törvényszerűségek figyelembevétele (ezek hiánya esetén szembesít az ebből fakadó problémákkal).
Az Uránusz a változások, az újszerű, nem megszokott dolgok,  hirtelen, váratlan események jelölője.  Hozzá tartozik a függetlenedés, a szabadságvágy, a türelmetlenség,  esetenként a lázadozás is.
Ha nézzük a jegyhelyzeteket is, érdekes megállapításokat tehetünk. A Szaturnusz a Vízöntő jegyében áll, uralmi pozícióban. A saját jegyében kiemeli az egyébként is nagy jelentőséggel bíró bolygó energiáit, nem csupán az esszenciális tulajdonságai révén, hanem figyelembevéve azt is, hogy gyakorlatilag 30 évente jön létre ez az állapot.
 A Vízöntő  (egyéb, sokrétű tulajdonságai mellett) a társadalom szerkezetét, felépítését, a közös célokért való, egyenrangúságon alapuló együttműködését, a közösségi szemléletmódot lenne hivatott  jelképezni. A Szaturnusz itt tartózkodása (mint a jegynek  és többek között  az időnek is az ura) arra utal, hogy itt az idő rendet tenni, új alapokra helyezni a társadalom működését, hogy az hosszabb távon is biztonságot tudjon adni az emberek számára.
Az Uránusz a Bika jegyében jár. A jegy és a bolygó tulajdonságai élesen különböznek egymástól, így harmonikus működésről nem lehet szó. A Bika jegye a kényelemről, biztonságról, kiszámíthatóságról szól, ami miatt nehezen mozduló, a megszokott körülményekhez túlzottan ragaszkodó jelleget is adhat. Ha az energiaáramlás lelassul, beszűkül, az ártalmassá válhat. Gondoljunk csak a feltörő forrás utakat kereső friss, tiszta vizére, vagy a lelassuló folyó iszaposodására. Ki kell mondani, hogy a Bika jelleghez egy bizonyos önösség is tartozik, ami egy külső, profi módon irányított, az embereket egymástól eltávolító tendencia révén szintén  teret nyert (akinek nem inge....)  Az Uránusz  annak a szimbóluma, hogy  ki kell lépni ebből a kényelmi zónából a közösségi szemléletmód, az együttműködés, az összefogás felé, mert csak így őrizhetjük meg a biztonságunkat és a javainkat.  Ha nem tesszük meg, akkor ténylegesen  meg kell élnünk a "birtokvesztést", hiszen már nyiltan hirdetik (Klaus Schwab, Új Világrend), hogy 2030-ra ne legyen tulajdonod, hanem mindent bérelned kell majd (ehhez meg előbb el kell veszítened).
Nos, a Szaturnusz és az Uránusz kihívó fényszöge erre mutat rá, a jelenlegi helyzetek pedig tökéletesen visszaigazolják ezt a tendenciát.   Külön kiemelendő, hogy a Vízöntő jegyének a Szaturnusz és az Uránusz egyaránt ura, és a két bolygó feszült kölcsönhatása egyértelműen  mutatja, hogy társadalmi szinten kell egy jelentős változásnak bekövetkeznie, ami nyilvánvalóan nem tud simán, zökkenőmentesen létrejönni.
A Szaturnusz van jó pozícióban, tehát a sors adja a lehetőséget a rendeződésre, de ehhez fel kell ismerni, hogy a régi minta, a viszonylag kiszámítható, kényelmes életünk már nem tud visszajönni.
A Szaturnusz a felelősségteljes, értékteremtő életvitelre, a visszafogottabb, másokra is tekintettel lévő életmódra, a határok megszabására és tiszteletbentartásának fontosságára hívja fel a figyelmet, az Uránusz pedig az ehhez szükséges magasabb szintű gondolkodásra, a változás igényére, és az alapvető emberi szabadságjogok jelentőségére mutat rá.
Természetesen egyéb analógiák is jelen vannak, a tömegeket érintő nehézségek gyakran az összefogásra ösztönzik az embereket. 
Az eddig viszonylag kiszámítható kényelem és biztonság elveszítéséhez nagyban hozzájárulnak az átgondolatlan, kapkodó, váratlan rendelkezések, de éppúgy a pontosan átgondolt, az emberek lába alóli talajt kihúzó , félelmet generáló, a hatalommal visszaélő, erőszakos, korlátozó intézkedések. 
A megszorítások  a modern technikai vívmányokon keresztül is kivitelezhetők,  (fűtés, világítás, közlekedés, stb).
 
Hogy mi fog történni? Ez majd ősszel fog eldőlni.
Az emberek kollektív tudatossági szintje fogja eldönteni, ami viszont az egyének tudatosságából adódik össze. De minél nagyobb a nyomás, annál nagyobb a feszültség (kukta). 
"Szerencsére" (😕)gondoskodnak arról, hogy az egyre több ember életkörülményeinek az ellehetetlenítése folytán tömeges szinten kezdik átlátni az egyébként egyre kendőzetlenebb embertelenséget, kizsákmányolást. Ha eddig azt hitted, hogy számítasz valamit, hogy a politikusok érted vannak, téged képviselnek, hát akkor itt az ideje elengedni az illúziókat.
A reményt azonban nem! 
Bármilyen keményen hangzik, tudjuk, hogy semmi sem véletlen. Ez a helyzet sem. Valami oka van annak is, hogy a mi életünkben jön létre. 
De éppen ezért tudjuk, hogy dolgunk van vele. 
És azt is tudjuk, hogy mindig van tovább.
 
 
Ui.: Azt is tudjuk, hogy az iskolában azt tanították, hogy és-sel nem kezdünk mondatot. És lám, mégis kezdhetünk.....

 

 

 

Életünk alakulása csak rajtunk múlik. Itt az idő, hogy tegyünk érte!

 

 

Felkeltettük érdeklődését?

 

 

 

Lap tetejére