Jupiter, az év ura

 

Világnézetünk, tudatosságunk tágulásával napjainkban újra teret nyert a többezeréves megfigyeléseken alapuló asztrológia tudománya.

A kaldeusi hagyományok szerint  a klasszikus hét bolygó egymást követve egy-egy évben jegyhelyzetüktől függetlenül kiemelkedő hatást gyakorolnak az adott időszak jellegére úgy általánosan, mint  az egyes emberek sorsában. Ezért az Év Uralkodó bolygójának nevezzük őket.

2021-ben a Szaturnusz volt, a 2022-es évben a Jupiter az év ura. A hét évente sorozatban megismétlődő  uralmi pozíciók közül ez a két év különösen nagy jelentőséggel bír, mivel ekkor konkrétan a saját jegyeikben is uralmi pozíciót töltöttek / töltenek be.                                                                                                                          

A tavalyi évben egyértelműen érezhető volt a szaturnuszi hatás, amely a nehézségek, korlátozások, megszorítások, a törvény erejével, szigorával való irányítás időszaka volt. Mivel a dualitás világában élünk, mindennek megjelenik az ellentétpárja is, ez egyúttal a személyes felelősségvállalás, a józan ítélőképesség, az észszerűtlenségtől való elhatárolódás jelentőségét is kiemelte,  -  ennek hiányában a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság érzete, a  félelem  nyert nagyobb teret.  (Az áttekinthetőség érdekében megjegyzendő, hogy 2020-ban a Hold éve volt, amely tömegeket érintő mértékben, a biztonságérzettel, lelki egyensúllyal kapcsolatos területeket mozgatta meg.)                                                                                                                                                                    

A Jupiter uralkodása kedvezőbb körülmények kialakulását ígéri. A legáltalánosabb nézet szerint olyan váratlan, előre nem látható lehetőségek, események kibontakozását segíti elő, amelyek szerencsésebb, sikeresebb, igazságosabb, boldogabb jövőképet mutatnak.

Az emelkedettebb nézőpont szerint a szerencse valójában a lehetőségek és a képességek találkozása. Ha kellően felkészültek, tapasztaltak vagyunk, akkor a legeredményesebben tudjuk felhasználni a kínálkozó lehetőséget.  Ha ez hiányzik, elúszhat a szerencse….

A Jupitert a Nagy Szerencse bolygójának nevezik, de mint minden más, ez az energia is megnyilvánulhat akár pozitív, akár negatív formában is. A kiterjeszkedés bolygója: amivel kapcsolatba kerül, azt kibővíti, megsokszorozza akár pozitív, akár negatív értelemben.  Jelenleg a Halak jegyében, uralmi pozícióban tartózkodik 2022. május 10.-ig, majd átlép a Kos jegyébe, Október 15-től december 20-ig még visszatér a Halakba. Ezekben az időszakokban fejti ki a legerősebb hatást, az uralmi pozíciónak köszönhetően a szokásosnál jóval nagyobb esélyt adva a szerencsés fordulatoknak.  Ezt a lehetőséget támogatja még egy különleges állapot, ugyanis a Neptunusz, mint a Halak jegyének másik ura, szintén itt tartózkodik. A Jupiter 12 évente tér vissza a Halak jegyébe, a Neptunusz viszont csak megközelítőleg 165 évente, tehát a jegy két urának saját területükön való találkozása csak 165 évente jöhet létre.

A Jupiter jelképe a magasabb szellemi értékeknek, és az ezirányba való törekvéseknek. Folytonos tanulásra, ismeretbővítésre, -mélyítésre és ennek mások számára is elérhető hasznosítására sarkall.  A bölcsesség hordozójának is nevezik, fejlettségi szintünknek megfelelően mutatja, hogy az egyetemes törvényeket hogyan tudjuk (vagy nem tudjuk) vonatkoztatni a földi életre. Kapcsolatban áll a világnézettel, filozófiával, hittel, vallással, politikával, a társadalmat is érintő tevékenységekkel., ezen keresztül az erkölccsel, joggal, törvényekkel, az igazság kérdésével. Idealista, optimista, emberbaráti jelleget képvisel.  

Pozitív helyzetben anyagi bőséget, sikereket, elismertséget, boldogulást, jövőbe vetett hitet, lelkesedést, (nem csak önös érdekű) jobbítási szándékot hozhat. Jóindulatú, kedélyes, becsületes, nagylelkű, emberszerető vonásokat ad. A vonzás törvénye szerint  a körülöttünk lévő energiákra nem csupán rá tudunk hangolódni, hanem ennek mértékét egy bizonyos fokig képesek lehetünk befolyásolni is. Ennek egyik lényeges eleme a hit (szintén jupiteri analógia), amely megerősíthet bennünket abban, hogy mi is lehetünk szerencsések. Ez a pozitív gondolkodás alapja. Bizonyított tény, hogy a jókedvű, bizakodó, optimista emberek magasabb frekvenciája kedvezőbb körülmények bevonzását teszi lehetővé. Az elmúlt évszázadok, évezredek alatt számtalan jelkép, szimbólum, különböző tárgyak, színek sokaságát kapcsolták a szerencséhez, amelyek ezáltal sajátos rezgésmintát kaptak. A környezetünkben való jelenlétük erősíti a tudatalattinkat is a szerencse bevonzása, a helyzetek felismerése és a jó döntések meghozatala irányába.

Negatív hatásokra azonban pazarlást, mohóságot, mértéktelenséget, képmutatást, nagyzási mániát, igazságtalanságot, jogtalanságot, törvénytelenséget, csalást, politikai, vallási fanatizmust okozhat.                

A Neptunusz a személyes és a kollektív tudat összekapcsolódásának, az egységérzet  kialakulásának ad lehetőséget. A megfoghatatlant, a határok, korlátok feloldódását, átalakulását,  ideálokat, eszményeket, vágyakat, fantáziát képviseli.

Harmonikus hatás esetén emelkedetté, érzékennyé, finomabbá tesz mindent, amit megérint. Segíti a mások érzéseire való ráhangolódás képességét, a viszonzás elvárása nélküli segítőkészséget, önzetlenséget, szeretetet.

Diszharmonikus hatásokra azonban ingadozó, zavaros, megbízhatatlan, hiszékeny, félrevezető vonásokat, torz illúziókat hozhat a felszínre. Hajlamosíthat  a ködösítésre, önsajnálatra, mártíromságra, csalásra, illetve szenvedélybetegségekre.

A két bolygó összekapcsolódása kölcsönösen táplálja, felfokozza egymás hatását. Ez a megsokszorozott energia reményt ad arra, hogy jószándékkal, hittel, összefogással, egymás támogatásával egy jobb jövőt lehetünk képesek kialakítani. Erre a hozzáállásra a jelenlegi világunkban igen nagy szükség van.  A  Jupiter  a haladása során az összes  sorsbolygóval kapcsolatba kerül, kiemelkedően erős, jellegzetes  energiahatása révén a pozitív irányultságokat támogatja, a negatívak hatását csökkenteni, harmonizálni igyekszik.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy nem csak várni kell a jószerencsét, a csodát, hanem tenni is kell érte, különben hiába jelenik meg a lehetőség, ha nem élünk vele, nem ragadjuk meg. A másik buktató  a túlzott vágyak, remények, illetve a hamis illúziók, az üres ígérgetések elfogadása, a hiszékenység formájában jelenhet meg. Fontos, hogy a realitás talaján állva építsük fel egy élhetőbb, boldogabb jövő képét. Ennek talán a legfontosabb eleme, hogy felismerve a jelenlegi „oszd  meg és uralkodj” elvet,  felszámolva az egymás elleni uszítást végre egy magasabb tudatossággal forduljunk egymás felé, felismerve, hogy az összefogásban az erő.

Szerencse az, amikor a felkészültség találkozik a lehetőséggel……

A lehetőség itt van. Vajon eléggé felkészültek vagyunk?

 

Iványi Gyöngyi,

asztrológus

 

 

 

Életünk alakulása csak rajtunk múlik. Itt az idő, hogy tegyünk érte!

 

 

Felkeltettük érdeklődését?

 

 

 

Lap tetejére