Asztrológiai előrejelzés 2022. őszi időszakra
 
Az asztrológiai szemléletmód az analóg megközelítéseken nyugszik, tehát bármennyire kényelmes is lenne, nem tud olyan konkrét előrejelzést adni, hogy "ez és ez fog történni".  
Azt mutatja meg, hogy egy bizonyos időszakban az adott energiák milyen körülmények, helyzetek  létrejöttét teszik lehetővé. 
Ezek egyik ember számára kedvezőbb, míg másik számára megterhelőbb szituációkat teremt, amelyekben a saját szabad akaratunkkal, tudásunkkal, beidegződéseinkkel hozhatunk  akár jó, akár kevésbé jó döntéseket is. 
Fontos tudni, hogy bármilyen helyzet is alakul, annak oka van, még akkor is, ha nem látjuk tisztán az összefüggéseket és tőlünk független, kívülről érkező tényezőként éljük meg.
 
A jelenlegi helyzet egy hosszabb ideje érlelődő szakasz csúcspontja felé tart, amelynek a legintenzívebb időszaka október - november hónapban várható. 
A Szaturnusz és az Urárnusz között ekkor ismétlődik meg utoljára (tehát egy régebb óta érlelődő kölcsönhatás végkifejlete) az úgynevezett kvadrát fényszög, amely a két bolygó analógiáinak "ütközéséről" szól.
Nézzük először az alaptulajdonságaikat.  
A Szaturnusz a rendező elvet képviseli, úgy, mint a felelősségvállalás, érett  gondolkodás, értékteremtés, szívósság, kitartás, határok meghúzása, hosszútávra szóló biztonságra törekvés,  az ennek érdekében hozott szabályok, törvényszerűségek figyelembevétele (ezek hiánya esetén szembesít az ebből fakadó problémákkal).
Az Uránusz a változások, az újszerű, nem megszokott dolgok,  hirtelen, váratlan események jelölője.  Hozzá tartozik a függetlenedés, a szabadságvágy, a türelmetlenség,  esetenként a lázadozás is.
Ha nézzük a jegyhelyzeteket is, érdekes megállapításokat tehetünk. A Szaturnusz a Vízöntő jegyében áll, uralmi pozícióban. A saját jegyében kiemeli az egyébként is nagy jelentőséggel bíró bolygó energiáit, nem csupán az esszenciális tulajdonságai révén, hanem figyelembevéve azt is, hogy gyakorlatilag 30 évente jön létre ez az állapot.
 A Vízöntő  (egyéb, sokrétű tulajdonságai mellett) a társadalom szerkezetét, felépítését, a közös célokért való, egyenrangúságon alapuló együttműködését, a közösségi szemléletmódot lenne hivatott  jelképezni. A Szaturnusz itt tartózkodása (mint a jegynek  és többek között  az időnek is az ura) arra utal, hogy itt az idő rendet tenni, új alapokra helyezni a társadalom működését, hogy az hosszabb távon is biztonságot tudjon adni az emberek számára.
Az Uránusz a Bika jegyében jár. A jegy és a bolygó tulajdonságai élesen különböznek egymástól, így harmonikus működésről nem lehet szó. A Bika jegye a kényelemről, biztonságról, kiszámíthatóságról szól, ami miatt nehezen mozduló, a megszokott körülményekhez túlzottan ragaszkodó jelleget is adhat. Ha az energiaáramlás lelassul, beszűkül, az ártalmassá válhat. Gondoljunk csak a feltörő forrás utakat kereső friss, tiszta vizére, vagy a lelassuló folyó iszaposodására. Ki kell mondani, hogy a Bika jelleghez egy bizonyos önösség is tartozik, ami egy külső, profi módon irányított, az embereket egymástól eltávolító tendencia révén szintén  teret nyert (akinek nem inge....)  Az Uránusz  annak a szimbóluma, hogy  ki kell lépni ebből a kényelmi zónából a közösségi szemléletmód, az együttműködés, az összefogás felé, mert csak így őrizhetjük meg a biztonságunkat és a javainkat.  Ha nem tesszük meg, akkor ténylegesen  meg kell élnünk a "birtokvesztést", hiszen már nyiltan hirdetik (Klaus Schwab, Új Világrend), hogy 2030-ra ne legyen tulajdonod, hanem mindent bérelned kell majd (ehhez meg előbb el kell veszítened).
Nos, a Szaturnusz és az Uránusz kihívó fényszöge erre mutat rá, a jelenlegi helyzetek pedig tökéletesen visszaigazolják ezt a tendenciát.   Külön kiemelendő, hogy a Vízöntő jegyének a Szaturnusz és az Uránusz egyaránt ura, és a két bolygó feszült kölcsönhatása egyértelműen  mutatja, hogy társadalmi szinten kell egy jelentős változásnak bekövetkeznie, ami nyilvánvalóan nem tud simán, zökkenőmentesen létrejönni.
A Szaturnusz van jó pozícióban, tehát a sors adja a lehetőséget a rendeződésre, de ehhez fel kell ismerni, hogy a régi minta, a viszonylag kiszámítható, kényelmes életünk már nem tud visszajönni.
A Szaturnusz a felelősségteljes, értékteremtő életvitelre, a visszafogottabb, másokra is tekintettel lévő életmódra, a határok megszabására és tiszteletbentartásának fontosságára hívja fel a figyelmet, az Uránusz pedig az ehhez szükséges magasabb szintű gondolkodásra, a változás igényére, és az alapvető emberi szabadságjogok jelentőségére mutat rá.
Természetesen egyéb analógiák is jelen vannak, a tömegeket érintő nehézségek gyakran az összefogásra ösztönzik az embereket. 
Az eddig viszonylag kiszámítható kényelem és biztonság elveszítéséhez nagyban hozzájárulnak az átgondolatlan, kapkodó, váratlan rendelkezések, de éppúgy a pontosan átgondolt, az emberek lába alóli talajt kihúzó , félelmet generáló, a hatalommal visszaélő, erőszakos, korlátozó intézkedések. 
A megszorítások  a modern technikai vívmányokon keresztül is kivitelezhetők,  (fűtés, világítás, közlekedés, stb).
 
Hogy mi fog történni? Ez majd ősszel fog eldőlni.
Az emberek kollektív tudatossági szintje fogja eldönteni, ami viszont az egyének tudatosságából adódik össze. De minél nagyobb a nyomás, annál nagyobb a feszültség (kukta). 
"Szerencsére" (😕)gondoskodnak arról, hogy az egyre több ember életkörülményeinek az ellehetetlenítése folytán tömeges szinten kezdik átlátni az egyébként egyre kendőzetlenebb embertelenséget, kizsákmányolást. Ha eddig azt hitted, hogy számítasz valamit, hogy a politikusok érted vannak, téged képviselnek, hát akkor itt az ideje elengedni az illúziókat.
A reményt azonban nem! 
Bármilyen keményen hangzik, tudjuk, hogy semmi sem véletlen. Ez a helyzet sem. Valami oka van annak is, hogy a mi életünkben jön létre. 
De éppen ezért tudjuk, hogy dolgunk van vele. 
És azt is tudjuk, hogy mindig van tovább.
 
 
Ui.: Azt is tudjuk, hogy az iskolában azt tanították, hogy és-sel nem kezdünk mondatot. És lám, mégis kezdhetünk.....

Jupiter, az év ura

 

Világnézetünk, tudatosságunk tágulásával napjainkban újra teret nyert a többezeréves megfigyeléseken alapuló asztrológia tudománya.

A kaldeusi hagyományok szerint  a klasszikus hét bolygó egymást követve egy-egy évben jegyhelyzetüktől függetlenül kiemelkedő hatást gyakorolnak az adott időszak jellegére úgy általánosan, mint  az egyes emberek sorsában. Ezért az Év Uralkodó bolygójának nevezzük őket.

2021-ben a Szaturnusz volt, a 2022-es évben a Jupiter az év ura. A hét évente sorozatban megismétlődő  uralmi pozíciók közül ez a két év különösen nagy jelentőséggel bír, mivel ekkor konkrétan a saját jegyeikben is uralmi pozíciót töltöttek / töltenek be.                                                                                                                          

A tavalyi évben egyértelműen érezhető volt a szaturnuszi hatás, amely a nehézségek, korlátozások, megszorítások, a törvény erejével, szigorával való irányítás időszaka volt. Mivel a dualitás világában élünk, mindennek megjelenik az ellentétpárja is, ez egyúttal a személyes felelősségvállalás, a józan ítélőképesség, az észszerűtlenségtől való elhatárolódás jelentőségét is kiemelte,  -  ennek hiányában a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság érzete, a  félelem  nyert nagyobb teret.  (Az áttekinthetőség érdekében megjegyzendő, hogy 2020-ban a Hold éve volt, amely tömegeket érintő mértékben, a biztonságérzettel, lelki egyensúllyal kapcsolatos területeket mozgatta meg.)                                                                                                                                                                    

A Jupiter uralkodása kedvezőbb körülmények kialakulását ígéri. A legáltalánosabb nézet szerint olyan váratlan, előre nem látható lehetőségek, események kibontakozását segíti elő, amelyek szerencsésebb, sikeresebb, igazságosabb, boldogabb jövőképet mutatnak.

Az emelkedettebb nézőpont szerint a szerencse valójában a lehetőségek és a képességek találkozása. Ha kellően felkészültek, tapasztaltak vagyunk, akkor a legeredményesebben tudjuk felhasználni a kínálkozó lehetőséget.  Ha ez hiányzik, elúszhat a szerencse….

A Jupitert a Nagy Szerencse bolygójának nevezik, de mint minden más, ez az energia is megnyilvánulhat akár pozitív, akár negatív formában is. A kiterjeszkedés bolygója: amivel kapcsolatba kerül, azt kibővíti, megsokszorozza akár pozitív, akár negatív értelemben.  Jelenleg a Halak jegyében, uralmi pozícióban tartózkodik 2022. május 10.-ig, majd átlép a Kos jegyébe, Október 15-től december 20-ig még visszatér a Halakba. Ezekben az időszakokban fejti ki a legerősebb hatást, az uralmi pozíciónak köszönhetően a szokásosnál jóval nagyobb esélyt adva a szerencsés fordulatoknak.  Ezt a lehetőséget támogatja még egy különleges állapot, ugyanis a Neptunusz, mint a Halak jegyének másik ura, szintén itt tartózkodik. A Jupiter 12 évente tér vissza a Halak jegyébe, a Neptunusz viszont csak megközelítőleg 165 évente, tehát a jegy két urának saját területükön való találkozása csak 165 évente jöhet létre.

A Jupiter jelképe a magasabb szellemi értékeknek, és az ezirányba való törekvéseknek. Folytonos tanulásra, ismeretbővítésre, -mélyítésre és ennek mások számára is elérhető hasznosítására sarkall.  A bölcsesség hordozójának is nevezik, fejlettségi szintünknek megfelelően mutatja, hogy az egyetemes törvényeket hogyan tudjuk (vagy nem tudjuk) vonatkoztatni a földi életre. Kapcsolatban áll a világnézettel, filozófiával, hittel, vallással, politikával, a társadalmat is érintő tevékenységekkel., ezen keresztül az erkölccsel, joggal, törvényekkel, az igazság kérdésével. Idealista, optimista, emberbaráti jelleget képvisel.  

Pozitív helyzetben anyagi bőséget, sikereket, elismertséget, boldogulást, jövőbe vetett hitet, lelkesedést, (nem csak önös érdekű) jobbítási szándékot hozhat. Jóindulatú, kedélyes, becsületes, nagylelkű, emberszerető vonásokat ad. A vonzás törvénye szerint  a körülöttünk lévő energiákra nem csupán rá tudunk hangolódni, hanem ennek mértékét egy bizonyos fokig képesek lehetünk befolyásolni is. Ennek egyik lényeges eleme a hit (szintén jupiteri analógia), amely megerősíthet bennünket abban, hogy mi is lehetünk szerencsések. Ez a pozitív gondolkodás alapja. Bizonyított tény, hogy a jókedvű, bizakodó, optimista emberek magasabb frekvenciája kedvezőbb körülmények bevonzását teszi lehetővé. Az elmúlt évszázadok, évezredek alatt számtalan jelkép, szimbólum, különböző tárgyak, színek sokaságát kapcsolták a szerencséhez, amelyek ezáltal sajátos rezgésmintát kaptak. A környezetünkben való jelenlétük erősíti a tudatalattinkat is a szerencse bevonzása, a helyzetek felismerése és a jó döntések meghozatala irányába.

Negatív hatásokra azonban pazarlást, mohóságot, mértéktelenséget, képmutatást, nagyzási mániát, igazságtalanságot, jogtalanságot, törvénytelenséget, csalást, politikai, vallási fanatizmust okozhat.                

A Neptunusz a személyes és a kollektív tudat összekapcsolódásának, az egységérzet  kialakulásának ad lehetőséget. A megfoghatatlant, a határok, korlátok feloldódását, átalakulását,  ideálokat, eszményeket, vágyakat, fantáziát képviseli.

Harmonikus hatás esetén emelkedetté, érzékennyé, finomabbá tesz mindent, amit megérint. Segíti a mások érzéseire való ráhangolódás képességét, a viszonzás elvárása nélküli segítőkészséget, önzetlenséget, szeretetet.

Diszharmonikus hatásokra azonban ingadozó, zavaros, megbízhatatlan, hiszékeny, félrevezető vonásokat, torz illúziókat hozhat a felszínre. Hajlamosíthat  a ködösítésre, önsajnálatra, mártíromságra, csalásra, illetve szenvedélybetegségekre.

A két bolygó összekapcsolódása kölcsönösen táplálja, felfokozza egymás hatását. Ez a megsokszorozott energia reményt ad arra, hogy jószándékkal, hittel, összefogással, egymás támogatásával egy jobb jövőt lehetünk képesek kialakítani. Erre a hozzáállásra a jelenlegi világunkban igen nagy szükség van.  A  Jupiter  a haladása során az összes  sorsbolygóval kapcsolatba kerül, kiemelkedően erős, jellegzetes  energiahatása révén a pozitív irányultságokat támogatja, a negatívak hatását csökkenteni, harmonizálni igyekszik.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy nem csak várni kell a jószerencsét, a csodát, hanem tenni is kell érte, különben hiába jelenik meg a lehetőség, ha nem élünk vele, nem ragadjuk meg. A másik buktató  a túlzott vágyak, remények, illetve a hamis illúziók, az üres ígérgetések elfogadása, a hiszékenység formájában jelenhet meg. Fontos, hogy a realitás talaján állva építsük fel egy élhetőbb, boldogabb jövő képét. Ennek talán a legfontosabb eleme, hogy felismerve a jelenlegi „oszd  meg és uralkodj” elvet,  felszámolva az egymás elleni uszítást végre egy magasabb tudatossággal forduljunk egymás felé, felismerve, hogy az összefogásban az erő.

Szerencse az, amikor a felkészültség találkozik a lehetőséggel……

A lehetőség itt van. Vajon eléggé felkészültek vagyunk?

 

Iványi Gyöngyi,

asztrológus


Ismered a Palo Santo-t? Szent Fának hívják. Peruból és Ecuadorból származik.
Meghatározott időben, és meghatározott mennyiségben vágják le az idősebb fáknak a törzséről, a kéreg bizonyos részéről, úgy, hogy maga az élő fa ne sérüljön meg. Mindezt szigorú törvények szabályozzák.
Régen az Inkák tisztító szent füstölőként használták, mert elűzi a gonosz szellemeket és a távol tartja az emberektől a rontást, balszerencsét, a rosszindulatot, a szemmel verést és az alacsony minőségű entitásokat, energiákat, rezgéseket is.

Napjainkban, Peru és Ecuador lakatlan területein és erdőiben élő Sámánok használják különböző rituálék és szertartások alapvető eszközeként, mivel a különleges illatú és erejű füstölő, teljes auratisztító és ördögűző hatású, az egész aurát és energetikai rendszert képes megtisztítani és tehermentesíteni.
A negatív gondolatokat, a rákapcsolódásokat, energialényeket, élősködőket és mindenféle mágia hatását képes megsemmisíteni, közömbösíteni a térben körülöttünk, a test felszínén és a testen belül is.
Nagyon hatásos még tértisztításra, káros és visszatartó energiaszálak elvágására, eloszlatására, energetikai kezelések, masszírozások és szellemgyógyászati oldások levezető, szellemi felfrissítőként és élénkítőként is hatásos szere.

PALO SANTO az Eilxírben, a következő fomákban és kiszerelésekben kapható:
HEM füstölő: https://elixirkonyvesbolt.hu/…/palo-santo-szent-fa-f%C3%BCs…
SATYA füstölő: https://elixirkonyvesbolt.hu/…/palo-santo-f%C3%BCdt%C3%B6l-…
Golden Nag Masala füstölő:
https://elixirkonyvesbolt.hu/…/golden-nag-palo-santo-masala…
Maga a Szent Fa darabjai kis csomagban:
https://elixirkonyvesbolt.hu/…/palo-santo-szent-fa-f%C3%BCs…
Maga a Szent Fa darabjai nagy csomagban: https://elixirkonyvesbolt.hu/…/palo-santo-szent-fa-f%C3%BCs…
A Szent Fa forgácsa: https://elixirkonyvesbolt.hu/…/palo-santo-chipsz-csomag,-20…
illatolaj: https://elixirkonyvesbolt.hu/…/palo-santo-szent-fa-olaj-det…
és légfrissítő permet fomában:
https://elixirkonyvesbolt.hu/…/palo-santo-illatos%C3%ADt%C3…

Egy rendkívül népszerű zene eszközt szeretnénk bemtatni azoknak, akik esetleg még nem ismerik.
Nem egyszerűen egy szélcsengőről, sokkal inkább precízen behangolt, lelket símogató hangszerről van szó!
A koshi egy autentikus hangszer, kiváló minőségű eredeti alkotás. Minden darab kézzel készül a Pireneusok lábánál.
Minden hangolás aprólékos kivitelezés eredménye.
A külső henger általában egyszerű megjelenésű bambusz furnérból (vékony bambusz rétegekből) áll, így ez sokkal
erősebb, mint a természetes bambusz. Más készítők változatos, színes megjelenéssel gyártják azért, hogy mindenki
megtalálhassa az igazán magához illő darabot, melyek bukolata ez esetben speciálisan préselt (katon) papírból
készül. Ezek a burkolatok védik a csilingelő részeket, mely természetes olajjal van kezelve. Nyolc akkordot ezüsttel hegesztenek a fémlemezre a rezonanciacső alján. A pontos hangolás tiszta hangok lejátszását
hozza létre, amely felhangokban gazdag. A rövidebb akkordok felhangjai fokozatosan dominálnak, és alapvetővé válnak,
így kör alakú hangtartományt képeznek.

Használat: Finoman mozgassa a hangjelzőt a zsinórján tartva, így a kristályos pihentető hang csendes csoda maradhat.
Kültéren is használható, felfüggesztve, a széllel fog játszani, és váratlan, lágy dallamokkal örvendeztet meg.
A bambusz henger átmérője: 6,3 cm, magassága 16,5 cm. Díszdobozban kerül forgalomba (képünkön).
A papír henger átmérője:
6,3 cm, magassága 16,5 cm.

A bambusz küllemű hangszerek alapvetően a négy elemhez vannak endelve, így a következő hangolásban kaphatók:

- Aria (levegő): A-C-E-A-B-C-E-B HANGOLÁS,

- Ignis (tűz): G-B-D-G-B-D-G-A HANGOLÁS,

- Terra (föld): G-C-E-F-G-C-E-G HANGOLÁS,

- Aqua (víz): A-D-F-G-A-D-F-A HANGOLÁS.

Az alábbi linken meghallgathatod a négy elem szerinti hangolású Koshik játékát:
https://www.youtube.com/watch?v=jRTB1taCKxo

A színes küllemű Zaphir Chimes (Koshi) fantázanevű hangszerek ötféle hangolásban kaphatók:

- Crystalide (Kristály): G-A-B-D-A-G-B-D HANGOLÁS,

- Sunray (Napsugár): G#-B-C#-E-G#-E-A-C# HANGOLÁS,

- Twilight (Alkony): E-G-B-C-E-G-B-C HANGOLÁS,

- Sufi (Misztikum): F-A-D-F-A-G-A-D HANGOLÁS,

- Blue Moon (Kék Hold): D-F-A-B-C-E-A#-C HANGOLÁS.

Az alábbi linken meghallgathatod az ötféle hangolású Koshik játékát: 
https://www.youtube.com/watch?v=rs9ZNbNekBw        

Ha bámilyen további információra lenne szükséged, vagy csak kipróbálnád a hangszer minőségű,
lelket símogató, harmonizáló hatású széljátékokat, várunk szeretettel az Elixír boltban!
Amennyiben zenetudó kolléga tanácsát is kérnéd, egyeztess előre időpontot, hogy a legjobb élményben részesülhess!

 

Okos ötlet, ha a levegőt tisztán tartjuk magunk körül!

Az illatok hatásairól nem kell különösebb magyarázat, mindannyian megtapasztalhattuk már azok ránk gyakorolt hatásait. Tudjuk, hogy a finom illatok kellemes érzeteket csalnak elő belőlünk, míg a nem tetsző szagoktól szívesen elhatárolódunk. Ha valami ilyen könnyedén és erőteljesen befolyásolja hangulatunkat, azzal érdemes kicsit mélyrehatóbban foglalkozni.

Az érdeklődök számára nem titok, hogy az illatokat terápiás célokra is felhasználják, éppen a hangulatbefolyásoló hatásuk miatt rövid idő alatt nagy- és pozitív változásokat érhetünk el a használatukkal.

A kereskedelmi forgalomban jelenleg igen széles kínálat áll rendelkezésünkre. Érdemes azonban körültekintően választanunk, ha a legjobb hatásokat szeretnénk elérni. Fontos, hogy csak magas tisztaságú, lehetőleg 100%-os illóolajokat párologtassunk, és kerüljük a kevésbé tiszta, vagy szintetikus anyagokat.

Ma már hozzáférhető olyan irodalom is, mely kifejezetten az aromaterápiával, azaz az illatok gyógyító hatásaival foglalkozik. Kutatómunkák és gyakorlati tapasztalatok alapján íródott le az a tudás, hogy melyik illat konkrétan mire van a legjótékonyabb hatással, használatukkal milyen folyamatokat lehet leginkább elősegíteni.

Az illatok használata nagyon régre nyúlik vissza, az illatok mindig elvarázsolták az arra fogékony embereket. Nem kell messzire mennünk, hiszen a templomokban a mai napig is a tömjént használják tisztításra.

Nem véletlen, hogy a legtöbb otthoni tisztítószert citrommal illatosítják, de valójában minden citrusféle pl. citronella, narancs grapefruitis  rendelkezik fertőtlenítő hatással és A menta is hasonló hatásai miatt népszerű, a kubeba pedig egy borsféle, ami szintén nagy hatásfokkal bír. Az eukaliptusz régen bizonyított már és a teafa olaj kitűnő fertőtlenítőnek bizonyult!

Kifejezetten fertőtlenítő, tisztító hatást elősegítő illatok a következők:

  • borsmenta
  • citrom, citronella, narancs, grapefruit
  • eukaliptusz
  • teafa
  • kubeba

Kiegészítőnek használhatunk még:

  • levendula
  • fahéj
  • szegfűszeg
  • citromfű olajakat, melyek egyébként nyugtató hatással is bírnak.

Aki kicsit vállalkozóbb szellemű, bátran kisérletezhet a felsorolt illatok keverékeivel is. Számos kimondottan baktériumölő illatkombinációt között válogathatsz, vagy vegyítheted a stresszoldó hatású olajokkal is. Próbáld ki például:
- a levendula- mandarin,
- a borsosmenta-eukaliptusz-rozmaring,
-  citrom-fahéj-szegfűszeg ,
- a kubeba- citrom,
- a citrom-fahéj-szegfűszeg keveréket.

Válaszd ki a lakásod frissesség felelősét, védd meg magad és családodat a betegségek ellen kellemes illatokkal!

 

 

 

Életünk alakulása csak rajtunk múlik. Itt az idő, hogy tegyünk érte!

 

 

Felkeltettük érdeklődését?

 

 

 

Lap tetejére